Sản phẩm đầu tiên trên thế giới đạt tiêu chuẩn prEN 50539-11

Họ sản phẩm DG (M/S) PV SCI thử nghiệm thành công theo tiêu chuẩn prEN 50539-11, DEHN là nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới thử nghiệm thành công và được phép tuyên bố về khả năng chịu dòng ngắn mạch lên tới 1000A.