DEHN protects pipelines - Giải pháp chống sốc điện trên đường ống công nghệ

Trong quá trình sử dụng, đường ống công nghệ có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố như: Dòng dò, điện từ trường, sốc điện do sét…
- Đường ray tàu điện đi qua có thể xuất hiện dòng dò tại các vị trí lân cận xung quanh, chúng gây ra sự thay đổi điện thế bảo vệ trên toàn bộ đường ống, làm giảm hiệu quả bảo vệ chống ăn mòn
- Đường dây cao áp chạy song song với các đường ống là nguyên nhân để hình thành nên điện từ trường. Hiện tượng này sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn gây ăn mòn do dòng xoay chiều và xuất hiện điện áp cảm ứng cao.
- Sốc điện khi có sét đánh cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ của các cathode chống ăn mòn.
 
Giải pháp: Decoupler DASD
 
Ứng dụng: 
- Bảo vệ hệ thống cathode: đường ống, bể chứa
- Nối đất an toàn tại những nơi dễ bị tác động
- Tạo liên kết bền vững giữa nhiều hệ thống tiếp địa
 
Hiệu quả bảo vệ:
- Bảo vệ chống điện áp chạm
- Bảo vệ điện thế cathode
- Chống ăn mòn do dòng điện AC
 

DHK - ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT AN TOÀN, HIỆU QUẢ VÀ KINH TẾ NHẤT