Thông báo lịch nghỉ tết Dương Lịch 2021

Công ty CP Giải Pháp và Thiết bị DHK xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021

Thời gian nghỉ từ: 01/01/2021 đến 03/01/2021

Thời gian làm việc trở lại: 04/01/2021