Giải pháp chống sét lan truyền cho Trung tâm dữ liệu (Data Center)

Datacenter hay một trung tâm dữ liệu, là một công trình chỉ tập trung vào các hoạt động IT, và các thiết bị của một tổ chức. Data center còn là nơi dùng để quản lý, lưu trữ và thực hành phân phối dữu liệu của tổ chức đó. Có thể hiểu một cách đơn giản thì trung tâm dữ liệu là khu chuyên biệt, chứa server/phòng máy tính và cả các thành phần liên quan như hệ thống truyền thông, hệ thống dữ liệu,…

Datacenter có vai trò rất quan trọng, liên quan chặt chẽ tới tính hoạt động liên tục, hàng ngày của hệ thống network. Chính vì vậy mà vấn đề an toàn, độ tin cậy của trung tâm dữ liệu là ưu tiên hàng đầu cần phải có ở một tổ chức. Đặc biệt các vấn đề liên quan đến sốc điện trong hệ thống hoặc do yếu tố tự nhiên như giông sét cần phải có biện pháp bảo vệ.

Mô hình giải pháp chống sét cho Trung tâm dữ liệu (Data Center)

 

CÔNG TY DHK – ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT AN TOÀN, HIỆU QUẢ, KINH TẾ NHẤT