Giải pháp chống sét lan truyền cho Bệnh Viện

Từ sau Hội nghị Quản lý bệnh viện khu vực châu Á (HMA) thường niên năm 2019 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12/9 nhằm  mục đích giúp các lãnh đạo bệnh viện và các nhà lãnh đạo y tế có tư duy quản lý về chăm sóc sức khỏe, hệ thống thực hành và các giải pháp tốt nhất từ khắp thế giới. 

Bộ Y tế đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đối với ngành Y tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sự kết hợp của Bigdata, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ y tế thông minh. Trong đó giải pháp chống sét cho bệnh viện là một phần không thể thiếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho công tác khám chữa bệnh.

Mô hình giải pháp chống sét cho bệnh viện:

 

CÔNG TY DHK – ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT AN TOÀN, HIỆU QUẢ, KINH TẾ NHẤT