“Cung cấp, lắp đặt hệ thống chống sét thiết bị khí tượng” tại các Đài kiểm soát không lưu

“Đầu tư hệ thống chống sét thiết bị khí tượng” của Chủ đầu tư Công ty Quản lý bay miền Bắc được Công ty DHK thực hiện từ 13.09.2019 đến 04.10.2019.

Chống sét cho thiết bị khí tượng
 
 
Gói thầu số 2: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống chống sét thiết bị khí tượng”
Dự án: “Đầu tư hệ thống chống sét thiết bị khí tượng”
Bên mời thầu: Công ty Quản lý bay miền Bắc
Địa điểm lắp đặt: 5 đài khí tượng: Điện Biên, Đồng Hới, Vinh, Thọ Xuân, Cát Bi.
Hạng mục công việc:
- Thi công hệ thống chống sét trực tiếp: Kim chống sét cách ly HVI LI 20 L6M SR 1990 FSP1000 GFK V2A, IEC 62305-3, Thiết bị đếm sét trực tiếp EEZ 0 99 RD8 STTZN, phụ kiện lắp đặt
- Thi công hệ thống chống sét lan truyền: DVA CSP 1P 50 FM cấp 1+2 bảo vệ nguồn điện 1 pha, DG M TT 2P 275 FM cấp 2, DVA CSP 1P 50 S FM cấp 1+2, BXT ML4 BD HF 5 - type 1+2, BSP ML4 BD HF5 type 2, DRC MCM XT Bộ thiết bị kiểm tra BXT, phụ kiện lắp đặt.