Giải pháp chống sét lan truyền cho Hệ thống Mạng máy tính

 

    Hệ thống bao gồm các thiết bị như modem ADSL, máy chủ, các máy tính cá nhân, các kết nối với hệ thống phụ trợ (IT network): hệ thống giám sát tòa nhà thông minh, Hệ thống camera IP, .. Để đảm bảo toàn bộ hệ thống được vận hành liên tục và an toàn trước các ảnh hưởng bởi xung sét thì yêu cầu cần xây dựng một hê thống chống sét lan truyền đảm bảo yêu cầu, an toàn và tin cậy là rất quan trọng, cấp thiết.

Bảng thiết bị đề xuất

   TT   

Đối tượng bảo vệ

Tên thiết bị

 Mã thiết bị    

Hình ảnh thiết bị

 Chống sét của hãng DEHN - CHLB. Đức 
1  Nguồn điện 1 pha tại tủ điện tổng DV M TT 2P 255 951 110      
Hoặc DSH TT 2P 255 941 110  
2  Nguồn điện 1 pha tại vị trí thiết bị cần bảo vệ DR M 2P 255 953 200  
3  Cáp mạng Lan Cat5/Cat6 DPA M CLE RJ45B 48 929 121         
4  Đường line ADSL/ xDSL BXT ML2 BD 180 920 247  
 Chống sét của hãng LERDN - Trung Quốc
1  Nguồn điện 1 pha tại tủ điện tổng LDY-75B 605 057
2  Nguồn điện 1 pha tại vị trí thiết bị cần bảo vệ LDY-20C 602 057