Video hướng dẫn Cách làm thẳng dây thép

Video này cho thấy cách sử dụng máy ép dây để chuẩn bị dây thép để lắp đặt trong hệ thống chống sét.