Giới thiệu công nghệ sản xuất SPD Type 1 cho phần tử Spark - Gap

Phần tử spark - gap là gì? Nguyên lý giải phóng năng lượng do sét đánh ứng dụng công nghệ Radax - Follow cho phần tử spark - gap?

Video dưới đây giới thiệu nguyên lý hoạt động của các thiết bị sản xuất dựa trên công nghệ Radax - Follow cho phần tử spark - gap.

Hãng DEHN sản xuất các dòng sản phẩm chống sét nguồn dựa trên công nghệ này như: DEHNventil, DEHNguard, DEHNrail