Công ty Cổ phần SKYLINK

Ngày 24 tháng 04 năm 2018, Công ty DHK và Công ty Cổ phần SKYLINK ký hợp đồng cung cấp thiết bị chống sét cho hệ thống chống sét trực tiếp cho dự án tại Đại sứ quán Đức.

Băng tiếp địa

 

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên khách hàng: Công ty Cổ phần SKYLINK
Dự án: Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, 29 Trần Phú, Hà Nội, Việt Nam.
Tình trạng: Hoàn thành.
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị chống sét.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét đường tín hiệu: Băng tiếp địa, Kẹp nối hệ thống tiếp địa, Bảng đánh số, Hộp nối đẳng thế...