Công ty CP HTC Viễn thông Quốc tế

Tháng 8 năm 2017, Công ty DHK và Công ty CP HTC Viễn thông Quốc tế ký hợp đồng Cung cấp tủ điện ACDB 1P và ACDB 3P.

 

 
Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên khách hàng: Công ty CP HTC Viễn thông Quốc tế.
Địa điểm: Số 2, Chùa Bộc, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.
Tình trạng: Hoàn thành.
Nội dung thực hiện: Cung cấp tủ điện ACDB 1P, ACDB 3P
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Tủ điện Outdoor SPD Box ACDB 1P (52 tủ), Indoor SPD Box ACDB 3P (7 tủ), Thiết bị chống sét nguồn DVA CSP 1P 50 (900 361).