Công ty TNHH TMDV Xây lắp và bảo dưỡng công trình dầu khí Xuân Sơn

Ngày 11 tháng 10 năm 2017, Công ty DHK và Công ty TNHH TMDV Xây lắp và bảo dưỡng công trình dầu khí - Xuân Sơn  ký hợp đồng Cung cấp thiết bị chống sét.

Thiết bị chống sét van đẳng thế
 
Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên khách hàng: Công ty TNHH TMDV Xây lắp và bảo dưỡng công trình dầu khí - Xuân Sơn
Địa điểm: Số 35H đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tình trạng: Hoàn thành.
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị chống sét.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét van đẳng thế EXFS 100 -  923 100.