PGS.TS Nguyễn Xuân Anh nói về Thiết Bị Chống Sét

Thông qua chương trình 7 ngày công nghê trên VTV2. PGS.TS đã có một chia sẻ về các thiết bị chống sét..

Dưới đây là một Video được cắt từ Chương trình "7 Ngày Công Nghê" được phát sóng trên VTV2 với chuyên mục "Thật đơn giản thiết bị chống sét".

PGS.TS Nguyễn Xuân Anh Nói về "Thiết Bị Chống Sét" 

 

---Nguồn VTV2-Đài truyền hình Việt Nam---