Trung tâm Thông tin Di động Vietnamobile

Tháng 4 năm 2014, Công ty DHK trúng 2 gói thầu "Cung cấp thiết bị chống sét" cho khách hàng Vietnammobile.

Tháng 6 năm 2016, Công ty DHK trúng gói thầu "Cung cấp thiết bị chống sét" cho khách hàng Vietnammobile

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Trung tâm thông tin di động Vietnammobile - Chi nhánh công ty CP Viễn thông Hà Nội.
Được sự tin tưởng của khách hàng, DHK đã cung cấp thiết bị chống sét cho Trung tâm thông tin di động Vietnammobile. Cụ thể:
 
1. Gói hợp đồng số 27NW14
- Địa điểm: 202 trạm lắp đặt của CĐT
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị bảo vệ chống sét
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét: DSH TT 255 - 941 310 (1 bộ), DSH TT 2P 255 - 941 110 (12 bộ), DG M TT 2P 275 - 952 110 (31 bộ), DG S 75 -952 071 (140 bộ)...
 
2. Gói hợp đồng số 28NW14
- Địa điểm: 64 trạm lắp đặt của CĐT
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị bảo vệ chống sét
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét: DG M TT 2P 275 - 952 110 (87 bộ), DG M TT 275 - 952 310 (32 bộ),  DG S 75 -952 071 (223 bộ), DSH TT 2P 255 - 941 110 (65 bộ)..
 
3. Gói hợp đồng số 10NW16
- Địa điểm: các trạm tại 63 tỉnh thành.
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị bảo vệ chống sét
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét: DG M TT 2P 275 - 952 110 (85 bộ), DG M TT 275 - 952 310 (70 bộ),  DG S 75 -952 071 (450 bộ), DSH TT 2P 255 - 941 110 (185 bộ), DSH TT 255 (941 310)...