Công ty TNHH Kỹ thuật POSO

Ngày 12 tháng 08 năm 2014, Công ty DHK và Công ty TNHH Kỹ thuật POSO ký hợp đồng Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền đường tín hiệu.

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Kỹ thuật POSO
Địa điểm: K1/9 Tô Ngọc Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng.
Tình trạng: Hoàn thành.
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị chống sét.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét đường tín hiệu: BXT ML4 BE 24 (920 324).