Viện Nghiên Cứu Cơ Khí

Ngày 16 tháng 04 năm 2014, Công ty DHK và Phân viện nghiên cứu cơ khí ký hợp đồng Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền.

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Phân viện nghiên cứu cơ khí
Địa điểm: Số 4 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tình trạng: Hoàn thành.
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị chống sét.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét van hạ thế: DGPM 440 (961 160) , DBM 1 440 (961 140).