Công ty Cổ phần Lilama - Thí nghiệm cơ điện

Ngày 10 tháng 12 năm 2013, Công ty DHK và Công ty CP LILAMA - Thí nghiệm Cơ điện ký hợp đồng Cung cấp thiết bị chống sét lan truyền.

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Công ty CP LILAMA - Thí nghiệm cơ điện
Địa điểm: Công ty CP Lilama - Thí nghiệm cơ điện, 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.
Tình trạng: Hoàn thành.
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị chống sét.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị van đẳng thế: TFS (923 023) , số lượng 56 bộ. Thiết bị được lắp đặt cho dự án tại Tòa nhà Quốc hội.