Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày 12 tháng 8 năm 2013, Công ty DHK và Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ký hợp đồng Cung cấp và lắp đặt hệ thống tiếp địa và hệ thống chống sét lan truyền cho Trung tâm. Dự án được bàn giao và đưa vào sử dụng ngày 30 tháng 8 năm 2013.

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Địa điểm: Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Km 15+200, QL1, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội.
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống tiếp địa và hệ thống chống sét lan truyền cho Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét nguồn: Chống sét van hạ thế DBM 1 255 S (900 220), Chống sét van hạ thế DGPM 1 255 S (900 050), DG M TT 275 (952 310) ...
- Hệ thống tiếp địa: Cáp đồng trần tiếp địa M50, Cọc tiếp địa bằng thép mạ đồng, Hóa chất tiếp địa GEM, Cáp đồng bọc PVC...