Công ty Cổ phần Cầu trục và Thiết bị AVC

Ngày 11 tháng 05 năm 2012, Công ty DHK và Công ty CP Cầu trục và thiết bị AVC ký hợp đồng Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống sét.

Ngày 02 tháng 01 năm 2014, Công ty DHK và Công ty CP Cầu trục và thiết bị AVC ký hợp đồng Nâng cấp, cải tạo hệ thống chống sét.

Ngày 19 tháng 07 năm 2016, Công ty DHK và Công ty CP Cầu trục và thiết bị AVC ký hợp đồng Cung cấp hệ thống chống sét trực tiếp..

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Công ty CP Cầu trục và thiết bị AVC
Địa điểm: Nhà máy công ty CP Cầu trục và thiết bị AVC - Đường 206, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Tình trạng: Hoàn thành.
 
1. Hợp đồng 1: Ký ngày 11 tháng 05 năm 2012
Nội dung thực hiện: Cung cấp và lắp đặt thiết bị chống sét.
- Thiết bị chống sét: DBM 1 255 S (900 220), DGPM 255 S (900 050), DG M TT 2P 275 (952 110), DRL 10B 180 FSD (907 401) DR M 2P 255 (953 200)...
- Thi công hệ thống tiếp địa: cọc tiếp địa, cáp đồng trần, cáp đồng bọc PVC, đầu conector RJ45, đầu conector BNC...
 
2. Hợp đồng 2: Ký ngày 02 tháng 01 năm 2014
Nội dung thực hiện: Nâng cấp, cải tạo hệ thống chống sét.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét: DV M TT 255 (951 310), DSH TT 255 (942 310), DG M YPV SCI 150 (952 513),  TFS (923 023).
- Cải tạo hệ thống tiếp địa: thiết bị đếm sét, cáp nguồn, cáp đồng bọc PVC...
 
3. Hợp đồng 3: Ký ngày 19 tháng 07 năm 2016
Nội dung thực hiện: Cung cấp hệ thống chống sét trực tiếp.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Hệ thống chống sét trực tiếp: Kim thu sét cách ly, Cọc tiếp địa bằng đồng, cáp thép mạ kẽm, Hóa chất giảm điện trở đất....