Công ty Cổ phần Xây dựng 504 - VINACONEX

Ngày 05 tháng 03 năm 2012 Công ty DHK và công ty CP Xây dựng 504 - Vinaconex ký hợp đồng lắp đặt hệ thống mạng điện thoại, mạng máy tính, hệ thống camera quan sát, hệ thống báo động chống đột nhập, truyền hình cáp cho Trụ sở nhà làm việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Định.

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Nhà thầu chính: Công ty CP Xây dựng 504 - Vinaconex
Địa điểm: Trụ sở nhà làm việc Ngân hàng NN và PTNT Nam Định, 315 Trần Hưng Đạo, Tp Nam Định.
Tình trạng: Hoàn thành.
Nội dung thực hiện: Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại, mạng máy tính, hệ thống camera quan sát, hệ thống báo động chống đột nhập, truyền hình cáp.
Các sản phẩm dùng cho dự án:
- Thiết bị chống sét: DV M TT 2P 255 (951 110), BXT ML2 BD 180 (920 247), DBM 1 255 S (900 220), DGPM 255 S (900 050),...
- Hệ thống vật tư thiết bị cho camera, báo động, mạng máy tính, điện thoại...