Trạm phát sóng lên vệ tinh Vĩnh Yên (VSTV)

Ngày 14 tháng 5 năm 2012 Công ty DHK ký hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét cho trạm phát lên vệ tinh Vĩnh Yên do Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam là chủ đầu tư.

Ngày 1 tháng 3 năm 2013, Công ty DHK tiếp tục lắp đặt bổ sung hệ thống chống sét lan truyền cho trạm Vĩnh Yên.

Trạm phát lên vệ tinh Vĩnh Yên

 
Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam
Địa điểm: Trạm Phát Lên Vệ Tinh Vĩnh Yên, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Tình trạng: Hoàn thành.
 
1. Hợp đồng 1: Ký ngày 14 tháng 5 năm 2012.
Nội dung thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét cho Trạm phát sóng lên vệ tinh Vĩnh Yên.
Các sản phẩm dùng trong dự án:
- Thiết bị chống sét nguồn điện: DV M TT 255 (951 310), DGP M 255 (961 101),  DBM 1 255 (961 120), DG M TT 275 (952 310), DG M TT 2P 275 (952 110), DR M 2P 30 (953 201)...
- Thiết bị chống sét đường tín hiệu: DGA GFF TV (909 705), DPA M CLE RJ45 B 48 (929 121), UGKF BNC (929 010), DGA BNC VCD (909 710), BXT ML4 BE HF 5 (920 370), BXT ML4 BE 48 (920 325), ...
- Hệ thống chống sét trực tiếp: kim thu sét, kẹp, cọc tiếp địa, hóa chất giảm điện trở, cáp đồng trần, cáp đồng bọc PVC, ....
 
2. Hợp đồng 2: Ký ngày 1 tháng 3 năm 2013
Nội dung thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét cho Trạm phát sóng lên vệ tinh Vĩnh Yên.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét nguồn: DEHNventil DVM TT 255 (951 310), DEHNbloc DBM 1 255 (961 120), DEHNgap DGP M 255 (961 101), DEHNgard DG M TT 275 (952 310)...
- Thiết bị chống sét cho đường tín hiệu: DGA GFF TV (909 705), DPA M CLE RJ45 B 48 (929 121), DEHNrail DR M 2P 255 (953 200), UGKF BNC (929 010)...