Phân vùng trong chống sét lan truyền.

Trong tiêu chuẩn chất lượng IEC 62305-4 chống sét lan truyền được chia ra làm các vùng bảo vệ (LPZ) 1, 2. Thiết bị chống sét lan truyền tương ứng là cấp 1, 2 và cần được lắp tại điểm giao tiếp giữa các vùng bảo vệ.

Phân vùng chống sét
 

1.Vùng bảo vệ

 LPZ (Lightning protection zone) vùng bảo vệ trong chống sét

· LEMP (lightning electromagnetic impulse): sét

· LPZ0A Vùng không được bảo vệ bởi hệ thống kim và dây dẫn chống sét trực tiếp

· LPZ0B Vùng được bảo vệ bởi hệ thông kim chống sét trực tiếp phía ngoài tòa nhà.

· LPZ1 Vùng bảo vệ phía trong tòa nhà.

· LPZ2 Vùng bảo vệ phía trong phòng của tòa nhà

2.Chia cấp bảo vệ

· Khi dây dẫn điện hoặc dẫn tín hiệu từ ngoài tòa nhà vào trong tòa nhà (từ LPZ OB vào LPZ1 chúng ta cần lắp thiết bị bảo vệ cấp 1.

· Từ trong tòa nhà (LPZ1) vào trong phong làm việc (LPZ2) chúng ta cần lắp thiết bị chống sét cấp 2.

· Để bảo vệ thiết bị điện tử khỏi các sốc điện đột biến do quá trình đóng mở mạch điện hoặc do sét lan truyền gây ra thì thì ngay trước thiết bị điện tử cần lắp chống sét cấp 3.

3.Thông số cơ bản nhất của thiết bị chống sét lan truyền

Điện áp làm việc liên tục: phù hợp với mạch được bảo vệ
Khả năng giải phóng năng lượng xung theo cấp bảo vệ tương ứng: Cấp I (Type 1/Class B), Cấp II (Type 2/Class C), Cấp III (Type 3/Class D)
– Thiết bị cấp 1 bảo vệ xung 10/350 µs (xung còn 50% giá trị cực đại sau 350 µs)

– Thiết bị cấp 2 bảo vệ xung 8/20 µs (xung còn 50% giá trị cực đại sau 20 µs)

Điện áp bảo vệ nhỏ hơn điện áp chịu xung của thiết bị được bảo vệ hoặc thiết bị chống sét thứ cấp.

 

DHK - ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT TOÀN DIỆN THEO TIÊU CHUẨN

Hotline tư vấn kỹ thuật và kinh doanh: 0986.199.112/ Email: admin@dhk.com.vn