Giải pháp chống sét lan truyền cho Hệ thống camera

Hình ảnh minh họa Hệ thống Camera Analog

 

Hình ảnh minh họa Hệ thống Camera IP

 

  Hệ thống camera bao gồm : Phần điện cấp, các thiết bị đầu ghi, màn hình hiển thị, các camera quan sát và hệ thống kết nối mạng Internet.

    Do đó, hệ thống chống sét lan truyền được xây dựng để đảm bảo an toàn cho 2 yếu tố:

  • Bảo vệ nguồn điện cấp AC 220V: Bảo vệ sơ cấp nguồn điện tổng cung cấp cho toàn bộ hệ thống và bảo vệ thứ cấp tại các vị trí thiết bị: Đầu ghi, camera, . .
  • Bảo vệ các đường tín hiệu tại vị trí đầu ghi, các camera: Bảo vệ tín hiện cáp đồng trục cổng BNC (hệ thống Camera Analog, màn hình hiển thị) và cáp mạng Lan (hệ thống Camera IP, đầu ghi mạng kết nối với switch, . . ).

  Bảng thiết bị đề xuất

   TT   

Đối tượng bảo vệ

Tên thiết bị

 Mã thiết bị    

Hình ảnh thiết bị

 Chống sét của hãng DEHN - CHLB. Đức 
1  Nguồn điện 1 pha tại tủ điện tổng DSH TT 2P 255 951 110
Hoặc DG M TT 2P 255 952 110  
2  Nguồn điện 1 pha tại vị trí thiết bị cần bảo vệ DR M 2P 255 953 200
3  Bảo vệ cáp tín hiệu cổng RJ45 DPA M CLE RJ45B 48 929 121     
4  Bảo vệ cáp tín hiệu cổng BNC DGA BNC VCD 909 710
 Chống sét của hãng LERDN - Trung Quốc
1  Nguồn điện 1 pha tại tủ điện tổng LDY-75B 081 702