Ngân hàng Nhà Nước - Chi nhánh tỉnh Nam Định

Ngày 01 tháng 10 năm 2012, Công ty DHK và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nam Định ký hợp đồng Bảo dưỡng hệ thống chống sét lan truyền.

Ngày 20 tháng 11 năm 2014, Công ty DHK và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nam Định ký hợp đồng Nâng cấp hệ thống chống sét lan truyền.

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Nam Định
Địa điểm: 91 Trần Hưng Đạo, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định.
Tình trạng: Hoàn thành.
1. Hợp đồng 1: Tháng 10 năm 2012.
Nội dung thực hiện: Bảo dưỡng hệ thống chống sét.
 
2. Hợp đồng 2: Tháng 11 năm 2012.
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị chống sét.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét nguồn: DBM 1 255 S (900 220), DGP M 1 255 S (900 050), DG M TT 2P 275 (952 110), DR M 2P 255 (953 200)...
- Thiết bị chống sét cho đường tín hiệu: DPA M CLE RJ45B 48 (929 121), DGA BNC VCD (909 710)...
- Hệ thống tiếp địa: Cọc tiếp địa, Bảng đồng tiếp địa, Hóa chất tiếp địa, cáp đồng, cáp điện....