Hệ thống các Chi nhánh và Phòng Giao dịch Agribank Tỉnh Bắc Ninh

Được sự tin tưởng của khách hàng, DHK đã cung cấp lắp đặt các giải pháp chống sét cho các chi nhánh, VPGD của hệ thống Agribank tại Bắc Ninh

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Ninh.
Được sự tin tưởng của khách hàng, DHK đã cung cấp lắp đặt các giải pháp chống sét cho các chi nhánh, VPGD của hệ thống Agribank tại Bắc Ninh. Cụ thể:
 
1. Chi nhánh Quế Võ ( Tháng 5 năm 2013)
- Địa điểm: Agribank Quế Võ, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh.
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Lắp đặt hệ thống đi dây tiếp địa cho hệ thống chống sét phòng server và tủ tổng.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Hệ thống tiếp địa: Cáp đồng bọc PVC, Cáp điện 3 pha, Bảng đồng tiếp địa...
 
2. Tại trụ sở chính
- Địa điểm: Agribank Bắc Ninh, đường Nguyễn Đăng Đạo, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh..
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho trụ sở nhà làm việc của Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Chống sét lan truyền nguồn: DBM 1 255 S (900 220), DGP M 1 255 S (900 050), DG M TT 275 (952 310), DR M 2P 255 (953 200), DGM TT 2P 275 (952 110)...
- Chống sét lan truyền đường tín hiệu: DPL G3 110 FSD (907 216), ...
 
3. Phòng giao dịch Phong Khê ( Tháng 9 năm 2014)
- Địa điểm: PGD Phong Khê, Thôn Dương Ô, Phường Phong Khê, Tp Bắc Ninh.
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét nguồn cho trụ sở nhà làm việc của PGD Phong Khê.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét nguồn: DB M 1 255 (961 120), DG T275 FM (900 680)...
- Hệ thống tiếp địa: Cáp đồng bọc PVC, Cáp điện 3 pha, Bảng đồng tiếp địa...
 
4. Chi nhánh Thuận Thành( Tháng 10 năm 2015)
- Địa điểm: Chi nhánh Thuận Thành, Đông Côi, Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống tiếp địa tại Agribank Thuận Thành.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Hệ thống tiếp địa: Cáp đồng bọc PVC, Cáp đồng trần, cọc tiếp địa, Bảng đồng tiếp địa, hóa chất giảm điện trở đất...
 
5. PGD Đông Cứu - Chi nhánh Gia Bình( Tháng 11 năm 2015)
- Địa điểm: PGD Đông Cứu, TT Gia Bình, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh.
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Sửa chữa và thay thế thiết bị của hệ thống chống sét.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Hệ thống chống sét lan truyền: DB M 1 255 (961 120), DG S 275 (952 070), ...
- Hệ thống tiếp địa: Cáp đồng bọc PVC, Cáp đồng trần,...