Hệ thống các Chi nhánh và Phòng Giao dịch Agribank Tỉnh Phú Thọ

Được sự tin tưởng của khách hàng, DHK đã cung cấp lắp đặt các giải pháp chống sét cho các chi nhánh, VPGD của hệ thống Agribank tại Phú Thọ

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Thọ.
Được sự tin tưởng của khách hàng, DHK đã cung cấp lắp đặt các giải pháp chống sét cho các chi nhánh, VPGD của hệ thống Agribank tại Phú Thọ. Cụ thể:
 
1. Hợp đồng 1: Tháng 11 năm 2012
Địa điểm: 11 điểm lắp đặt (Agribank Thanh Miếu, Agribank Gia Cẩm, Agribank Vân Cơ, Agribank Phù Ninh, Agribank Phú Thọ, Agribank Cẩm Khê, Agribank Lâm Thao, Agribank Tam Nông, Agribank Thanh Thủy, Agribank Thanh Sơn, Agribank Tân Sơn.
Tình trạng dự án:  Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét nguồn: DEHNgard DG T 100 275 (950 180),..
- Thiết bị chống sét đường tín hiệu: DRL PD 180 (907 430), 
- Hệ thống tiếp địa: Trọn gói
 
2. Hợp đồng 02: Tháng 10 năm 2013
- Địa điểm: 10 Phòng Giao dịch của hệ thống chi nhánh Agribank tại Phú Thọ (PGD Cổ Tiết, PGD Khải Xuân, PGD Hương Cần,PGD Lương Sơn, PGD Ngọc Lập, PGD Xuân Áng, PGD Hương Xạ, PGD Đan Thượng, PGD Tân Lộc, PGD Phú Lạc).
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền cho chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét nguồn: DEHNgard DG T 100 275 (950 180), DGP M 255 (961 101)...
- Thiết bị chống sét đường tín hiệu: DRL PD 180 (907 430), DPL 10G3 110 FSD...
- Hệ thống tiếp địa: Trọn gói
 
3. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2016.
Công ty DHK thực hiện bảo trì hệ thống chống sét lan truyền tại các chi nhánh.
- Các chi nhánh: Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Ba, Thanh Sơn, Hạ Hòa, chi nhánh thị xã Phú Thọ, chi nhánh Thanh Thủy, chi nhánh Yên Lập, Đoan Hùng, Tam Nông, Thanh Miếu, chi nhánh tỉnh Phú Thọ.
- Các hoạt động chính:
+ Kiểm tra thiết bị chống sét cho đường nguồn tổng.
+ Kiểm tra thiết bị chống sét cho đường mạng LAN.
+ Kiểm tra thiết bị chống sét cho đường cáp đồng mạng điện thoại.
+ Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.
 
4. Tại chi nhánh Đoan Hùng (Tháng 9 năm 2017)
- Địa điểm: Agribank chi nhánh Đoan Hùng Phú Thọ, khu Tân Thành, TT Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Tình trạng dự án: Hoàn thành
Nội dung thực hiện: Thi công và thay thế hệ thống chống sét tại Agribank Đoan Hùng.
Các sản phẩm dùng trong dự án: 
- Thiết bị chống sét: DG T 100 275, DG T 100 275 FM, DPL 10 G3 110 FSD, DGPM 255 FM...
- Hệ thống tiếp địa: Thay thế hệ thống cáp nguồn, cáp tiếp địa...