Video hướng dẫn phương pháp chống sét trực tiếp của DEHN

 

Video hướng dẫn lắp đặt các thiết bị trong giải pháp chống sét trực tiếp của DEHN