Kim thu sét dưới 2m

Kim thu sét cổ điển

Kim thu sét bằng đồng

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-2

Thông số kỹ thuật

STT

Tên sản phẩm

Mã sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất

Số lượng đặt hàng

1

CAR500--AT ROD M16 500 CU

118 450

Kim chống sét dài 0.5m

Vật liệu: đồng

Kích thước 500x16mm

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-2

Dehn

1pc

2

CAR1000--AT ROD M16 1000 CU

118 452

Kim chống sét dài 1m

Vật liệu: đồng

Kích thước 1000x16mm

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-2

Dehn

1pc

3

CAR2000--AT ROD M16 2000 CU

118 455

Kim chống sét dài 2m

Vật liệu: đồng

Kích thước 2000x16mm

Tiêu chuẩn IEC/EN 62561-2

Dehn

1pc