Dây hợp kim

Dây hợp kim               Dây hợp kim             Dây hợp kim

Thông số kỹ thuật

STT

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất

Số lượng đặt hàng

1

840 008

8 ALMGSI HH R148M

 

Vật liệu: hợp kim nhôm magie silic Kích thước Ø8 tiết diện 50 mm²

W 135g/m. Dây cứng

Điện trở suất 27.77 m / Ohm mm²

Độ dẫn điện 0.036 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Có vỏ bọc cách điện

Dehn

148 m

2

840 108

8 ALMGSI HH R21M

 

Vật liệu: hợp kim nhôm magie silic Kích thước Ø8 tiết diện 50 mm²

W 135g/m. Dây cứng

Điện trở suất 27.77 m / Ohm mm²

Độ dẫn điện 0.036 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Dehn

21 m

3

840 018

8 ALMGSI  WEI R148M

 

Vật liệu: hợp kim nhôm magie silic Kích thước Ø8 tiết diện 50 mm²

W 135g/m. Dây mềm

Điện trở suất 27.77 m / Ohm mm²

Độ dẫn điện 0.036 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Dehn

148 m

4

840 028

8 ALMGSI  WEI R21M

 

Vật liệu: hợp kim nhôm magie silic Kích thước Ø8 tiết diện 50 mm²

W 135g/m. Dây mềm

Điện trở suất 27.77 m / Ohm mm²

Độ dẫn điện 0.036 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Dehn

 21 m

5

840 010

8 ALMGSI  WEI R100M

 

Vật liệu: hợp kim nhôm magie silic Kích thước Ø10 tiết diện 78 mm²

W 210g/m. Dây mềm

Điện trở suất 35.71 m / Ohm mm²

Độ dẫn điện 0.028 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Dehn

100 m

6

840 118

8 ALMGSI  WE KM R100M

 

Vật liệu: hợp kim nhôm magie silic Kích thước Ø8 tiết diện 50 mm²

W 200g/m

Điện trở suất 27.77 m / Ohm mm²

Độ dẫn điện 0.036 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Dây mềm có vỏ bọc PVC cách điện, đường kính ngoài 11 mm

Dehn

100 m

7

840 128

8 AL WE KM R100M

 

Vật liệu: nhôm

Kích thước Ø8 tiết diện 50 mm²

W 200g/m

Điện trở suất 27.77 m / Ohm mm²

Độ dẫn điện 0.036 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Dây mềm có vỏ bọc PVC cách điện, đường kính ngoài 11 mm

Dehn

100 m

8

833 008

8 AL CU WEI

R110M

 

Vật liệu: nhôm mạ đồng dày 0.26mm

Kích thước Ø8 tiết diện 50 mm²

W 182g/m

Điện trở suất 27.77 m / Ohm mm²

Độ dẫn điện 0.036 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Dây mềm có vỏ bọc PVC cách điện, đường kính ngoài 11 mm

Dehn

110 m