Dây đồng

Dây đồng

Thông số kỹ thuật

STT

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất

Số lượng đặt hàng

1

830 008

RD 8 CU F20 WEI R100M

 

Kích thước Ø8 tiết diện 50 mm²

W 448g/m

Độ dẫn điện 52.63 m / Ohm mm²

Điện trở suất 0.019 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Dehn

100 m

2

830 108

RD 8 CU F20 WEI R20M

Kích thước Ø8 tiết diện 50 mm²

W 448g/m

Độ dẫn điện 52.63 m / Ohm mm²

Điện trở suất 0.019 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Dehn

20 m

3

830 038

RD 8 CU F25 HH R100M

Kích thước Ø8 tiết diện 50 mm²

W 448g/m

Độ dẫn điện 52.63 m / Ohm mm²

Điện trở suất 0.019 Ohm mm² / m

Tiêu chuẩn EN 62561-2

Dehn

100 m