Kim thu sét cách ly

Kim thu set    kim thu set

Thông số kỹ thuật

STT

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất

Số lượng đặt hàng

1

105 440

DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A

Chiều cao tổng 4.2m

Chịu được sức gió 134Km/h

Vật liệu kim: nhôm

Vật liệu khung cố định: thép không gỉ

Nhiệt độ làm việc -50 °C ... +100 °C

W 7.64Kg

Tiêu chuẩn 62305-3

Dehn

1 pc

2

105 455

DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A

Chiều cao tổng 5.7m

Chịu được sức gió 130Km/h

Vật liệu kim: nhôm

Vật liệu khung cố định: thép không gỉ

Nhiệt độ làm việc -50 °C ... +100 °C

W 11.45Kg

Tiêu chuẩn 62305-3

Dehn

1 pc

3

105 470

DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A

Chiều cao tổng 7.2m

Chịu được sức gió 130Km/h

Vật liệu kim: nhôm

Vật liệu khung cố định: thép không gỉ

Nhiệt độ làm việc -50 °C ... +100 °C

W 14.65Kg

Tiêu chuẩn 62305-3

Dehn

1 pc