Bảng đồng tiếp địa

 

Bảng đồng tiếp địa có kích thước M 10 x 5 lỗ khoảng cách giữa các lỗ 30 mm 

Tiêu chuẩn: EN 13601

Thông số kỹ thuật

STT

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Hãng sản xuất

Số lượng đặt hàng

1

138 095

PIT5--ER INSPIT EB 25X6 5H CU
280 130 CL

 

Bảng đồng tiếp địa có kích thước M 10 x 5 lỗ khoảng cách giữa các lỗ 30 mm W 0,49 Kg

 

Dehn

1 pc

2

138 094

ER INSPIT EB 25X6 5H CU
320 160 CL

 

Bảng đồng tiếp địa có kich thước M 10 x 5 lỗ khoảng cách giữa các lỗ 30 mm W 0,55 Kg

 

Dehn

1 pc

3

138 096

PIT6--ER INSPIT EB 25X6 5H CU 250 195 PLL

 

 

Bảng đồng tiếp địa có kích thước M 10 x 5 lỗ khoảng cách giữa các lỗ 30 mm W 0,49 Kg

 

Dehn

1 pc