Cọc đồng tiếp địa

 

Cọc tiếp địa bằng đồng được sản xuất từ thép có hàm lượng cacbon thấp, có độ bền cao, được mạ đồng điện phân 99,% dày 0,25mm 

Tiêu chuẩn IEC / EN 62561-2    

Thông số kỹ thuật

STT

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Thông số kỹ thuật

  Hãng sản suất

Số lượng đặt hàng

1

614 120

DBS1612 ER 14.2 1200 5/8" ST CU

 

Cọc tiếp địa bằng đồng L 1200 mm x M 14,2 mm x W1,53Kg. Được sản xuất từ thép có hàm lượng cacbon thấp, có độ bền cao, được mạ đồng điện phân 99,% dày 0,25mm 

Tiêu chuẩn IEC / EN 62561-2    

 

Dehn

5 pc

2

614 150

ER 14.2 1500 5/8" ST CU

 

Cọc tiếp địa bằng đồng L 1500 mm x M 14,2 mm x W1,85Kg. Được sản xuất từ thép có hàm lượng cacbon thấp, có độ bền cao, được mạ đồng điện phân 99,% dày 0,25mm

 Tiêu chuẩn IEC / EN 62561-2    

 

Dehn

5 pc

3

614 240

ER 14.2 2400 5/8" ST CU

Cọc tiếp địa bằng đồng L 2400 mm x M 14,2 mm x W3Kg . Được sản xuất từ thép có hàm lượng cacbon thấp, có độ bền cao, được mạ đồng điện phân 99,% dày 0,25mm

Tiêu chuẩn IEC / EN 62561-2

 

Dehn

5 pc

4

614 300

ER 14.2 3000 5/8" ST CU

 

Cọc tiếp địa bằng đồng L 3000 mm x M 14,2 mm x W3,8Kg . Được sản xuất từ thép có hàm lượng cacbon thấp, có độ bền cao, được mạ đồng điện phân 99,% dày 0,25mm

 Tiêu chuẩn IEC / EN 62561-2

 

Dehn

5 pc

5

617 120

ER 1200 3/4“ ST CU

 

Cọc tiếp địa bằng đồng L 1200 mm x M 17,2 mm x W2,2Kg . Được sản xuất từ thép có hàm lượng cacbon thấp, có độ bền cao, được mạ đồng điện phân 99,% dày 0,25mm

Tiêu chuẩn IEC / EN 62561-2     

 

Dehn

5 pc

6

617 150

ER 1500 3/4“ ST CU

Cọc tiếp địa bằng đồng L 1500 mm x M 17,2 mm x W2,73Kg . Được sản xuất từ thép có hàm lượng cacbon thấp, có độ bền cao, được mạ đồng điện phân 99,% dày 0,25mm

Tiêu chuẩn IEC / EN 62561-2   

 

Dehn

5 pc

7

617 240

ER 2400 3/4“ ST CU

 

Cọc tiếp địa bằng đồng L 2400 mm x M 17,2 mm x W4,35Kg . Được sản xuất từ thép có hàm lượng cacbon thấp, có độ bền cao, được mạ đồng điện phân 99,% dày 0,25mm

 Tiêu chuẩn IEC / EN 62561-2

 

Dehn

5 pc

8

617 300

ER 3000 3/4“ ST CU

 

Cọc tiếp địa bằng đồng L 3000 mm x M 17,2 mm x W5,44Kg . Được sản xuất từ thép có hàm lượng cacbon thấp, có độ bền cao, được mạ đồng điện phân 99,% dày 0,25mm

Tiêu chuẩn IEC / EN 62561-2

 

Dehn

5 pc